การสมัครออนไลน์

1. กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์

2. ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาท ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 552-304383-8  ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยตาปี

3. ส่งหลักฐานการชำระเงินและภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชนผ่านทาง Line :: @มหาวิทยาลัยตาปี 

4. ตรวจสอบถามสถานะการสมัครหลังจากแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ เมื่อชำระค่าสมัครและค่าลงทะเบียนเรียนแล้วจะไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี