การสมัครออนไลน์

1. กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์

2. ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาท ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 552-406443-9  ชื่อบัญชี  นางขวัญดี ศรีไพโรจน์

3. ส่งหลักฐานการชำระเงินและภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชนผ่านทาง Line :: @มหาวิทยาลัยตาปี 

4. ตรวจสอบถามสถานะการสมัครหลังจากแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว