ข่าวนักศึกษาปริญญาโท
ลำดับที่
หัวข้อข่าว
วันที่ ผู้ประกาศข่าว
5544
คุรุสภา ประกาศรับรอง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และ ผู้บริหาร ประจำปี 2558
22/5/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5542
คณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในปีการศึกษา 2558
19/5/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5541
คณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในปีการศึกษา 2558
19/5/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5538
เอกสารรับรองตามแบบฟอร์มการรับสมัครที่ลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษา
12/5/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5536
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
12/5/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5528
Dawnload ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
20/4/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5526
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558
20/4/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5490
Downloadใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
12/2/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5472
ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2557
8/1/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5471
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2557
8/1/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5434
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
11/11/2557 นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
5430
ประกาศมหาวิทยาลัยตาปี เรื่องแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
5/11/2557 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5429
ประกาศมหาวิทยาลัยตาปี แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
4/11/2557 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5420
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
31/10/2557 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5360
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
28/7/2557 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5357
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
24/7/2557 นางสาวเฉลิมพร บัวพา
5356
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
24/7/2557 นางสาวเฉลิมพร บัวพา
5355
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
24/7/2557 นางสาวเฉลิมพร บัวพา
5354
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
24/7/2557 นางสาวเฉลิมพร บัวพา
5352
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
24/7/2557 นางสาวเฉลิมพร บัวพา
 
แสดงหน้าที่ 1/24 (20 รายการต่อหน้า) [Prev]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  [Next]