ข่าวนักศึกษาปริญญาโท
ลำดับที่
หัวข้อข่าว
วันที่ ผู้ประกาศข่าว
5733
การยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตของผู้ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
2/12/2559 นางสาวนรารัตน์ เกื้อทอง
5725
เรื่อง การยื่นคำร้องของนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
10/10/2559 นายบัญชาญ ทิมธรรม
5717
ตารางเรียน ป.วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1)
19/8/2559 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5713
ประกาศมหาวิทยาลัยตาปี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
17/8/2559 นายธนิต สำลีวงค์
5679
ประกาศมหาวิทยาลับตาปี เรื่อง แจ้งรายวิชาที่เปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
17/5/2559 นางสาวนรารัตน์ เกื้อทอง
5666
เรื่อง การยื่นคำร้องของนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558
28/3/2559 นางสาวทัศนา บำเพ็ญ
5650
แจ้งกำหนดการและข้อปฏิบัติในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558
11/2/2559 นางสาวนรารัตน์ เกื้อทอง
5608
เรื่อง การยื่นคำร้องของนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558
18/11/2558 นางสาวทัศนา บำเพ็ญ
5576
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558
27/7/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5574
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558
20/7/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5570
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
16/7/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5559
ตรวจสอบรายชื่อจากCD คุรุสภา 2557-2558 และเพิ่มเติม : นางสาวเฉลิมพร บัวพา
14/7/2558 นางสาวเฉลิมพร บัวพา
5558
ตรวจสอบรายชื่อจาก CD คุรุสภา 2557-2558 และเพิ่มเติม : นายธวัช ศรีไทย
14/7/2558 นายธวัช ศรีไทย
5557
ตรวจสอบรายชื่อจาก CD คุรุสภา 2557-2558 และเพิ่มเติม : นายธวัช ศรีไทย
14/7/2558 นายธวัช ศรีไทย
5556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558
13/7/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5544
คุรุสภา ประกาศรับรอง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และ ผู้บริหาร ประจำปี 2558
22/5/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5542
คณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในปีการศึกษา 2558
19/5/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5541
คณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในปีการศึกษา 2558
19/5/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5538
เอกสารรับรองตามแบบฟอร์มการรับสมัครที่ลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษา
12/5/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5536
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
12/5/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
 
แสดงหน้าที่ 1/25 (20 รายการต่อหน้า) [Prev]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  [Next]