ข่าวนักศึกษาปริญญาโท
ลำดับที่
หัวข้อข่าว
วันที่ ผู้ประกาศข่าว
5679
ประกาศมหาวิทยาลับตาปี เรื่อง แจ้งรายวิชาที่เปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
17/5/2559 นางสาวนรารัตน์ เกื้อทอง
5666
เรื่อง การยื่นคำร้องของนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558
28/3/2559 นางสาวทัศนา บำเพ็ญ
5650
แจ้งกำหนดการและข้อปฏิบัติในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558
11/2/2559 นางสาวนรารัตน์ เกื้อทอง
5608
เรื่อง การยื่นคำร้องของนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558
18/11/2558 นางสาวทัศนา บำเพ็ญ
5576
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558
27/7/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5574
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558
20/7/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5570
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
16/7/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5559
ตรวจสอบรายชื่อจากCD คุรุสภา 2557-2558 และเพิ่มเติม : นางสาวเฉลิมพร บัวพา
14/7/2558 นางสาวเฉลิมพร บัวพา
5558
ตรวจสอบรายชื่อจาก CD คุรุสภา 2557-2558 และเพิ่มเติม : นายธวัช ศรีไทย
14/7/2558 นายธวัช ศรีไทย
5557
ตรวจสอบรายชื่อจาก CD คุรุสภา 2557-2558 และเพิ่มเติม : นายธวัช ศรีไทย
14/7/2558 นายธวัช ศรีไทย
5556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558
13/7/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5544
คุรุสภา ประกาศรับรอง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และ ผู้บริหาร ประจำปี 2558
22/5/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5542
คณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในปีการศึกษา 2558
19/5/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5541
คณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในปีการศึกษา 2558
19/5/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5538
เอกสารรับรองตามแบบฟอร์มการรับสมัครที่ลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษา
12/5/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5536
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
12/5/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5528
Dawnload ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
20/4/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5526
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558
20/4/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5490
Downloadใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
12/2/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5472
ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2557
8/1/2558 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
 
แสดงหน้าที่ 1/25 (20 รายการต่อหน้า) [Prev]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  [Next]