ข่าวนักศึกษาปริญญาโท
ลำดับที่
หัวข้อข่าว
วันที่ ผู้ประกาศข่าว
5342
"ประกาศ" รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
15/7/2557 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5340
"ประกาศ" รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
15/7/2557 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5333
ขอเลื่อนประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
13/7/2557 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5329
ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2557
13/7/2557 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5314
กำหนดวันลงทะเบียนและการชำระเงินค่าลงทะเบียน
2/7/2557 นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
5312
Download !! เอกสารการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
25/6/2557 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5311
Download !! เอกสารการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
25/6/2557 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5310
เอกสารรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 1/2557
25/6/2557 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5309
ประกาศ! รับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2557
25/6/2557 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5308
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2557
24/6/2557 นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
5306
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2557
24/6/2557 นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
5305
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2557
24/6/2557 นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
5304
ประกาศมหาวิทยาลัยตาปี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
24/6/2557 นางสาวเฉลิมพร บัวพา
5292
ด่วน!! รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร
5/6/2557 นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
5267
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ทุกหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
11/5/2557 นางสาววิภารัตน์ บุญนำ
5253
แจ้งลำดับการสอบนำเสนอการฝึกงานของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา 2556
6/5/2557 นายธีระยุทธ์ ขุนศรีแก้ว
5240
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต ของผู้ที่สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
28/4/2557 นายบัญชาญ ทิมธรรม
5239
การยื่นคำร้องขอจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
28/4/2557 นายบัญชาญ ทิมธรรม
5213
สำนักงานทะเบียน ปิดทำการในช่วงวันสงกรานต์และวันหยุดประจำปีของบุคลากร
8/4/2557 นายบัญชาญ ทิมธรรม
5151
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 - 2556
5/2/2557 นายบัญชาญ ทิมธรรม
 
แสดงหน้าที่ 1/23 (20 รายการต่อหน้า) [Prev]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  [Next]