ข่าวนักศึกษาปริญญาตรี
ลำดับที่
หัวข้อข่าว
วันที่ ผู้ประกาศข่าว
5905
ประกาศตารางเรียนภาคพิเศษและภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561
11/6/2561 ปัทมา ช่วยพิทักษ์
5898
ประกาศตารางเรียนภาคเรียนพิเศษและภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561
11/6/2561 ปัทมา ช่วยพิทักษ์
5892
ประกาศวันเปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียนพิเศษและภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
19/5/2561 ราเชนร์ ฮวดทวี
5891
ประกาศให้นักศึกษายืนยันขอกู้เงิน กยศ. ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
3/5/2561 ราเชนร์ ฮวดทวี
5890
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
25/4/2561 วิภาณี คลิ้งทอง
5868
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ยื่นแบบยืนยันการกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-student loan ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
1/12/2560 นางสาวศิวาภา บัญชาการ
5866
กำหนดวันลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี
9/11/2560 นางสาวศิวาภา บัญชาการ
5862
การยื่นคำร้องของนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
9/11/2560 นางสาวศิวาภา บัญชาการ
5861
รายละเอียดแผนการประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษาและสถานพยาบาลที่เขตจังหวัดสุราษฏร์ธานีที่ไม่ต้องสำรองจ่าย ปีการศึกษา 2560
7/11/2560 ราเชนร์ ฮวดทวี
5859
ประกาศ การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ แก่่นักศึกษา ม.ตาปี ปีการศึกษา 2560
18/10/2560 ราเชนร์ ฮวดทวี
5858
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
5/10/2560 วิภาณี คลิ้งทอง
5857
ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
30/9/2560 วิภาณี คลิ้งทอง
5809
ประกาศตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
19/8/2560 วิภาณี คลิ้งทอง
5793
ประกาศมหาวิทยาลัยตาปี เรื่อง การยื่นคำร้องคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
12/7/2560 นรารัตน์ เกื้อทอง
5792
ประกาศมหาวิทยาลัยตาปี เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี
12/7/2560 นรารัตน์ เกื้อทอง
5787
ประกาศมหาวิทยาลัยตาปี เรื่อง ขั้นตอนการกู้ยืมเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยตาปี กรณีผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
9/6/2560 นรารัตน์ เกื้อทอง
5786
ประกาศมหาวิทยาลัยตาปี เรื่อง ขั้นตอนการกู้ยืมเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยตาปี กรณีผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
9/6/2560 นรารัตน์ เกื้อทอง
5785
ประกาศมหาวิทยาลัยตาปี เรื่อง ขั้นตอนการกู้ยืมเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยตาปี กรณ๊ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
9/6/2560 นรารัตน์ เกื้อทอง
5782
ประกาศมหาวิทยาลัยตาปี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
17/5/2560 นรารัตน์ เกื้อทอง
5780
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
3/5/2560 วิภาณี คลิ้งทอง
 
แสดงหน้าที่ 1/1 (20 รายการต่อหน้า) [Prev]  1  [Next]