<< กลับหน้าหลัก >>
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  


      ทางสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการจัดตารางเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้วเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนวันที่ 24-29 เมษายน 2561ตามลิ้งที่แนบมาด้วยนี้


https://drive.google.com/drive/folders/13gVIRQA8gtDH8ZmhpUfa4DeoSKScnXp_?usp=sharing
     
 
ผู้เขียนข่าว : วิภาณี คลิ้งทอง
E-Mail : wipanee@tapee.ac.th

 
@2009 All rights Reserved.
มหาวิทยาลัยตาปี : Tapee University
8/151 ซ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรสาร 0-7726-4225 โทร. 0-7720-4431-2, 0-7726-4225
วิทยาเขตพุนพิน 45/45 ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
webmaster:kiattisak@tapee.ac.th ควรใช้ความละเอียดจอภาพที่ 1024 x 768 pixel