<< กลับหน้าหลัก >>
รับสมัครงานตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่"  


     สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับสมัคร "เจ้าหน้าที่" จำนวน 1 อัตรา จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล mySQL และโปรแกรม Excel เป็นอย่างดี มีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมได้ดี มีทัศนคติในด้านบวก หากมีอายุ 22 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ "รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ทูกวัน ยกเว้นวันที่ 13-15 เมษายน 2561"
     
 
ผู้เขียนข่าว : โชคมี แสงสุรินทร์
E-Mail : chokemee@tapee.ac.th

 
@2009 All rights Reserved.
มหาวิทยาลัยตาปี : Tapee University
8/151 ซ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรสาร 0-7726-4225 โทร. 0-7720-4431-2, 0-7726-4225
วิทยาเขตพุนพิน 45/45 ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
webmaster:kiattisak@tapee.ac.th ควรใช้ความละเอียดจอภาพที่ 1024 x 768 pixel