การรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   กำหนดวันลงนาม แบบลงทะเบียนเรียน / แบบยืนยันจำนวนเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   กำหนดวันลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
   การยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

<< กลับหน้าหลัก >>
การยื่นคำร้องของนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  


     เรื่อง การยื่นคำร้องของนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
      คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
ผู้เขียนข่าว : นางสาวศิวาภา บัญชาการ
E-Mail : sivapa@tapee.ac.th

 
@2009 All rights Reserved.
มหาวิทยาลัยตาปี : Tapee University
8/151 ซ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรสาร 0-7726-4225 โทร. 0-7720-4431-2, 0-7726-4225
วิทยาเขตพุนพิน 45/45 ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
webmaster:kiattisak@tapee.ac.th ควรใช้ความละเอียดจอภาพที่ 1024 x 768 pixel