จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์    

ใช้ในการส่งความต่าง ๆ  ถึงผู้บริหารโดยตรงโดยไม่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบใด ๆ ดังนั้นผู้ที่ส่งข้อความพึงปฏิบัติดังนี้.

  • กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ และเหมาะสม

  • กรุณาเลือกหัวข้อให้ตรงกับข้อความที่ส่งเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ

  • ชื่อ - สกุล และ E-mail จะใส่หรือไม่ก็ได้

สายตรงผู้บริหาร
สำหรับนักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
ที่ต้องการส่งข้อมูลหรือแนะนำข้อมูล ถึงผู้บริหาร

ส่งถึง
ชื่อ - สกุล
E-mail
หัวข้อ
ข้อความถึงผู้บริหาร