สิ่งที่หน้าสนใจ

 แหล่งทุนศึกษาต่อ

      1.1 รัฐบาลอินโดนีเซียมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Darmasiswa Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2015/2016 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก http://darmasiswa.kemdikbud.go.id ภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2558
      1.2 ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน สมัครรับทุนการศึกษาผ่านทาง http:// www.csc.edu.cn/laihua ภายใน 23 มีนาคม 2558


แหล่งงาน

แหล่งข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วามพ
อเพียงะประยุกต์องค์ความรู้ในวิชาชีพ เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูต