บุคลากร

Img
 

นางสาวนันทิดา อัมรักษ์
e-mail : nantida@tapee.ac.th
โทร 086-2975674

นายธนกร การันต์
e-mail : @tapee.ac.th
โทร

นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
e-mail : kiattisak@tapee.ac.th
โทร 095-0368600

นางสาวอัญชลีวรรณ เต็มคงแก้ว
e-mail : Anchaleewan@tapee.ac.th
โทร 081-8917738

นางสาววรรณเพ็ญ มัธยันต์
e-mail : Wanphen@tapee.ac.th
โทร 083-0620562

นายภูมิฉัตร ยุทธพิมุข
e-mail : poomchut@tapee.ac.th
โทร 080-8837497