Img

บริการด้วยใจ

ข่าวสารฉับไว
ยินดีให้บริการ

ทีมงานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยตาปี

ติดต่อ

ห้องรับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคารบริหาร ชั้น2 โทร 077-204431,077-204432

PR TAPEE

รับสมัครนักศึกษาใหม่ เทอม2/2557

มหาวิทยาลัยตาปี กำหนดเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี/ปริญญาโท
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 081-3702629, 081-3702125, 086-2975674.

VDO Presentation