โครงการมอบโลหิตด้วยจิตอาสา สุขใจได้บุญ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553


   
โครงการสร้างความสุข เพิ่มความสดใส ปลูกต้นไม้ เพื่อต้นน้ำ
       วันที่ 23 มกราคม 2553


   
โครงการจัดบอร์ด, ประชาสัมพันธ์
   
   
   

@2009 All rights Reserved.
วิทยาลัยตาปี : Tapee College
8/151 ซ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรสาร 0-7726-4225 โทร. 0-7720-4431-2,0-7726-4225
webmaster:thidarat@tapee.ac.th ควรใช้ความละเอียดจอภาพที่ 1024 x 768 pixel