รูปร่าง มหาวิทยาลัยตาปีได้อัญเชิญรูปพระธาตุศรีสุราษฎร์ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะ
ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาเป็นเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นมิ่งขวัญและศิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย โดยมีความหมายดังนี้
รูปพระธาตุศรีสุราษฎร์ หมายถึง สึ่งสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รูปรัศมีที่เปล่งประกายโดยรอบยอด หมายถึง การแผ่กระจายความดีงาม
รูปใบโพธิ์ ด้านล่างของรูปพระบรมธาตุ หมายถึง ความรู้และปัญญา
   
ธงประจำมหาวิทยาลัยตาปี มีพื้นธงสีเหลือง และมีสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีดำอยู่ตรงกลาง
สีประจำมหาวิทยาลัยตาปี สีเหลือง