บริการนักศึกษาออนไลน์
สืบค้นตารางเรียน - ตารางสอน
ระบบการประเมินการสอน
ระบบชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยตาปี
สืบค้นหนังสือห้องสมุดออนไลน์

e - office

มหาวิทยาลัยตาปี

กระทรวงศึกษาธิการ(MOE)
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สนง.สมศ.


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   

@2009 All rights Reserved.
มหาวิทยาลัยตาปี : Tapee University
8/151 ซ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรสาร 0-7720-4432 โทร. 0-7720-4431-2,0-7726-4225
webmaster:thidarat@tapee.ac.th ควรใช้ความละเอียดจอภาพที่ 1024 x 768 pixel